ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

0
190
ISO-50001-2018

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, enerji verimliliğinin arttırılması ve standart şartlarının yerine getirilerek yatırım geri dönüşü yapılmasına destek olmada ki en iyi enerji yönetimi yönetim sistemi için bir çerçeve sunar. ISO 50001:2018 kuruluşların enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri (Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahi) ve süreçleri yürütmelerine yardımcı olur.

2018 yılının son çeyreğinde Annex SL yapısına geçiş yapan ISO 50001:2018, ISO 50001:2011’in yerini almıştır. TÜRKAK‘ın henüz akreditasyon yetkisi vermediği ISO 50001 ile ilgili, 2019 yılı içerisinde akreditasyon çalışmalarına başlayacağını tahmin etmekteyim. Standart maddeleri ile ilgili detayları ve eski versiyon ile ilgili olan karşılaştırmasını makalenin geri kalan kısmında bulabilirsiniz.

ISO 50001:2018’in Faydaları Nelerdir?

 • Operasyonel verimliliğin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Enerji yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.
 • Elde edilen enerji verileri ile gerçeğe dayalı karar verilmesini sağlar.
 • Örgütsel ve kültürel değişime destek olur.
 • Kurumsal entegrasyon için aracılık yapar.
 • Çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar.
 • Kaynak yönetimini ihmal eden firmalara göre rekabet avantajı sağlar.
 • Sosyal sorumluluğun görünür şekilde gösterilmesi sağlar.
 • Sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azalmasını sağlar. Müşteriler, müşteriler ve paydaşlar arasında iyileştirilmiş kurumsal imaj ve güvenilirlik

ISO 50001:2018 Standart Maddeleri

 1. Kapsam
 2. Normative Referanslar
 3. Terimler Tarifler
 4. Kuruluşun Bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. İşletim
 9. Performans Değerlendirme
 10. İyileştirme

Bunlara Ek olarak standartta kullanıcıları bilgilendirme amaçlı (Informative), Annex A (Kullanım Kılavuzu) ve Annex B de standart içerisinde kullanıcılara sunulmuştur. ISO 50001:2018 PDF Standardına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ISO 50001:2011 ile ISO 50001:2018 arasındaki farklar nelerdir?

ISO 50001:2011 ISO 50001:2018
Giriş Giriş
1. Kapsam 1. Kapsam
2. Normatif Referanslar 2. Normatif Referanslar
3. Terim ve Tanımlar 3. Terim ve Tanımlar
  4. Kuruluşun Bağlamı
  4.1 Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
4. Enerji Yönetim Sistemi Gereksinimleri  
4.1 Genel Gereksinimler 4.3 Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 4.4 Enerji yönetim sistemi
4.2 Yönetimin Sorumluluğu 5.1 Liderlik ve Taahhüt
4.2.1 Üst Yönetim 4.3 Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 5.1 Liderlik ve taahhüt 7.1 Kaynaklar
4.2.2  Yönetim Temsilcisi 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer
4.3 Enerji Politikası 5.2 Enerji Politikası
4.4 Enerji Planlaması 6. Planlama
4.4.1 Genel 6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri
4.4.2 Yasal Gereksinimler ve Diğer Gereksinimler 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaması
4.4.3 Enerji Gözden Geçirmesi 6.3 Enerji Gözden Geçirmesi
  6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri
4.4.4 Enerji Ölçüm Noktası 6.5 Enerji Ölçüm Noktası
4.4.5 Enerji performans göstergeleri 6.4 Enerji performans göstergeleri
4.4.6 Enerji hedefleri ve enerji yönetimi eylem planları 6.2 Amaçlar, enerji hedefleri ve bunları gerçekleştirmeyi planlama
4.5 Uygulama ve Operasyon 7. Destek 8. İşletim
4.5.1 Genel  
4.5.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık 7.2 Yeterlilik 7.3 Farkındalık
4.5.3 İletişim 7.4 İletişim
4.5.4 Dokümantasyon 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
  7.5.1 Genel
  7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
  7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
4.5.5 Operasyonel Kontrol 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
4.5.6 Tasarım 8.2 Tasarım
4.5.7 Enerji hizmetleri, ürünler alımı, ekipman ve enerji 8.3 Tedarik
4.6 Kontrol Etme 9. Performans Değerlendirme
4.6.1 İzleme, ölçme ve analiz 9.1 Enerjinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve performans değerlendirilmesi 6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
4.6.2 Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer şartlar 9.1.2 Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer gereklilikler
4.6.3 Enerji Yönetim Sisteminin İç Tetkiki 9.2 İç Denetim
4.6.4 Uygunsuzluklar, düzeltme, düzeltici eylem ve önleyici faaliyet 10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
4.6.5 Kayıtların Kontrolü 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
4.7 Yönetim Gözden Geçirmesi 9.3 Yönetim Gözden Geçirmesi
  10.2 Sürekli İyileştirme
Ek A (bilgilendirici) Kullanımına ilişkin rehber Ek A (bilgilendirici) Kullanımına ilişkin rehber
Ek B (bilgilendirici) ISO 50001: 2011, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 ve ISO 22000: 2005 arasındaki karşılatırma EK B ISO 50001:2011 ve ISO 50001:2018 karşılaştırması
Kaynakça Kaynakça

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Ailesine Ait Diğer Standartlar

Yayında Olan Standartlar

Standart Adı Konusu
ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzu ile ilgili gereksinimler
ISO 50002: 2014 Enerji denetimleri – Kullanım kılavuzuyla ilgili gereksinimler
ISO 50003: 2014 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
ISO 50004: 2014 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, bakımı ve iyileştirilmesi için rehber
ISO 50006: 2014 Enerji yönetim sistemleri – Enerji taban çizgileri (EnB) ve enerji performansı göstergeleri (EnPI) kullanarak enerji performansını ölçmek – Genel ilkeler ve rehberlik
ISO 50007: 2017 Enerji hizmetleri – Kullanıcılara enerji hizmetinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için rehber
ISO 50008: 2018 TS Enerji yönetimi ve enerji tasarrufu – Enerji performansı için enerji veri yönetimi oluşturulması – Sistemik veri değişimi yaklaşımı için rehber
ISO 50015: 2014 Enerji yönetim sistemleri – Kuruluşların enerji performansının ölçülmesi ve doğrulanması – Genel ilkeler ve rehberlik  
ISO 50021: 2019   Enerji yönetimi ve enerji tasarrufu – Enerji tasarrufu değerlendiricilerini seçmek için genel kurallar
ISO 50046: 2019 Enerji tasarrufunu öngörmede genel yöntemler
ISO 50047: 2016 Enerji tasarrufu – İşletmelerde enerji tasarrufunun belirlenmesi

Geliştirme Aşamasında Olanlar

Standart Adı Konusu
ISO 50003: 2019 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
ISO 50004: 2019 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, bakımı ve iyileştirilmesi için rehber
ISO 50005: 2019 Enerji yönetim sistemleri – Enerji performans değerlendirme tekniklerinin kullanımı da dahil olmak üzere, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin modüler uygulaması
ISO 50009: 2019 Ortak (ISO50001) Emerji Yönetim Sistemi uygulayan birden fazla kuruluş için rehberlik  
ISO 50044: 2019 Enerji Tasarrufu Değerlendirmesi – Ekonomi ve enerji tasarrufu projelerinin finansal değerlendirmesi
ISO 50045: 2019 Termik santrallerin enerji tasarrufunun değerlendirilmesi için teknik kılavuzlar
ISO 50049: 2019 Ülke, bölge ve şehir seviyelerindeki enerji verimliliği ve enerji tüketimi değişimleri için hesaplama yöntemleri: enerji tasarrufu ve diğer faktörlerle ilişkisi

İptal Olanlar

Standart Adı Konusu
ISO 50001: 2011 Enerji yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzu ile ilgili gereksinimler

ISO 50001:2018 bu aile içerisindeki belgelendirilebilir tek standarttır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz