ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Nedir Avantajları Nelerdir

145

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Nedir Avantajları Nelerdir?

ISO 20121, kurumların yönetim faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak veya mevcut yönetim alışkanlıklarının sürdürebilirlik açısından ele alınıp geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefleyen ilkeleri açıklar. Herkesin malumu olarak sürdürebilirlik, kurumların rekabet gücüne pozitif katkı sağlayan bir etmendir. Sürdürülebilir yönetim alışkanlığı kazanamayan veyahut da, sürdürebilirlik yeteneğini yeni dünya şartlarına adapte edemeyen kurumlar, rekabet ortamında dezavantajlı duruma düşmektedirler.

Bu anlamda ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Standardı, firmaların etkilik eylemlerinin kuvvetli, adaletli, cemiyete ve çevreye yararını maksimize edici önlemleri ortaya çıkarırken, ticari sahada başarılı ve rekabet edilebilirliği yüksek bir etkinliğin nasıl olması gerektiğini açıklamaktadır. Böylelikle dinamik bir idari yeteneği ve sürdürülebilir bir faaliyet stratejisi ortaya koyan standardizasyon, pek çok açıdan kurumlara artı kazandırmaktadır.

Negatif etkilerin kırıldığı bir anlayış…

Kurumların her türlü faaliyetinin negatif etkilerinin sıfırlanması, asgari olumsuzluk seviyesine erişilmesini sağlar. Firmaların prestij ve imajlarına pozitif yönde katkı sağlayacak standart ilkeler, azami olumlu imaj rüzgarının estirilmesini sağlayacak ilkeleri içerisinde barındırır. Kurumların etkinlik düzenleme kapsamında izledikleri plan ve programların standart ilkelere uygunluğunun denetlenmesi, yanlışların tespiti ve ilgili ilkelere bağlı kalınarak düzeltilmesi yenilikçi firmaların sürdürülebilir etkinlik performanslarını arttıracaktır.

ISO 20121 hangi avantajları sağlar?

  1. Çevreye ve topluma duyarlı bir çalışmanın ortaya konuluyor olması, standart ilkelerinin açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş olması, işçilerin görev idraki içerisinde motive olmalarını sağlayıcı etkiler ortaya çıkarır.
  2. Kurumun gerek müşterileri, gerekse iş ortakları arasındaki ilişkilerin evrensel değerler ve ticari başarı zemininde yeniden yapılanmasını sağlar.
  3. Etkinlikte harcanacak malzemelerin azaltılması, atık ve enerji girdilerinin düşürülmesi kapsamında sonuç verici ilkeler getirir.
  4. Toplum içerisinde imaj ve prestij arttırıcı etkilerin ortaya çıkmasına imkan sağlar.
Değerlendirme
ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler
PAYLAŞ
Önceki İçerikISO 27001 Varlık Yönetimi – Varlıkların sorumluluğu
Sonraki İçerikISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi başta olmak üzere ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301 vb. standartlarda danışmanlık, eğitmenlik ve baş denetçi olarak çalışmaktayım. ISO 27001 BGYS standardında Onaylı Baş Denetçi Eğitmeniyim. BEK Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri Limited Şirketi’nin kurucusuyum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here